Assistència en hospitals i residències

 

Assistència en hospitals i residències

T’acompanyem on ens necessitis

Assistència en hospitals

A assisvita® comptem amb professionals qualificats per l’acompanyament i l’assistència hospitalària a Barcelona (Àrea Metropolitana) de persones grans, dependents i malalta.

Els professionals que realitzen aquest tipus de servei, son titulats en Auxiliar d’Infermeria i posseeixen coneixements dels diversos tractaments mèdics. Ens adaptem completament a les necessitats dels usuaris prestant ajuda en aquestes situacions tant complicades i difícils.

El servei d’acompanyament o assistència hospitalària es pot desenvolupar tant durant el dia com per la nit, d’aquesta manera queden totalment cobertes totes les possibilitats d’assistència. L’assistència a hospitals es la millor alternativa en el cas de post-operatoris, recuperacions, ingressos de llarga durada, pacients terminals…

La finalitat d’assisvita®, es donar la possibilitat als familiars de descansar, relaxar-se i asserenar-se davant d’aquestes situacions. Així doncs, podem cobrir unes hores, dies o nits quedant-nos al càrrec del seu familiar en tot moment atès davant de qualsevol situació que es pogués produir.

La qualitat dels nostres treballadors, la seva formació i experiència unida a un tracte de confiança, proper i amable son el valor diferencial d’una empresa que va néixer amb la vocació de fer la vida més fàcil a les persones que ho necessiten.

Assistència a residències

Treballem amb nombroses residències de la província de Barcelona, entre les quals destaca la col·laboració amb el Grup Residencial Amavir, on oferim serveis d’acompanyament als residents per acudir a visites mèdiques, així com assistències personalitzades als usuaris: estimulació, passeigs, servei d’acompanyament, etc…

Com a empresa experta en la gestió de personal assistencial, amb la preparació necessària per poder atendre a persones amb qualsevol grau de dependència, proporcionem personal qualificat a les residències que ho sol·liciten per un repunt de la seva activitat, per la estacionalitat dels seus serveis o per recolzar puntualment la seva plantilla.

Amb aquest servei, establim vincles entre les residències i la nostra visió d’una assistència centrada en cadascun dels nostres usuaris, completament personalitzada i on tots els esforços van encaminats a millorar el benestar de les persones, la seva qualitat de vida i per tant, buscant sempre la seva felicitat.

Assistencia en residencias

En assisvita® trabajamos con numerosas residencias de la provincia de Barcelona, entre las que destaca la colaboración con el Grupo Residencial Amavir, donde ofrecemos servicios de acompañamientos a los residentes para acudir a visitas médicas, así como asistencias personalizadas a los usuarios: estimulación, paseos, servicio de acompañamiento, etc

Los servicios de acompañamientos en residencias, así como las asistencias personalizadas en residencias, son servicios complementarios a los que la propia residencia pueda ofrecer. Estos servicios tratan de mejorar la calidad de vida de los usuarios y la tranquilidad de sus familiares. En ocasiones, por falta de tiempo o por vivir en otras zonas del país, no pueden visitar periódicamente a sus familiares ni acompañarlos cuando se tengan que desplazar a citas médicas, reuniones, gestiones, etc…

Por otra parte, assisvita®, como empresa experta en la gestión de personal asistencial, con la preparación necesaria para poder atender a personas con cualquier grado de dependencia, proporciona personal cualificado a las residencias que solicitan por un repunte en su actividad, por la estacionalidad de sus servicios o porque necesitan un apoyo puntual en su plantilla.

Con este servicio, assisvita® establece vínculos entre las residencias y nuestra visión de una asistencia centrada en cada uno de los usuarios, completamente personalizada y donde todos los esfuerzos van encaminados a mejorar el bienestar de las personas, su calidad de vida y por la tanto, buscando siempre su felicidad.