Assistència a Domicili

 

Assistència a domicili per a persones grans

L’assistència a grans persones, la nostra vocació

Serveis a domicili

Assivita® som experts en l’assisència tant de persones grans con de persones dependents a Barcelona (Àrea Metropolitana) Ens agrada millorar el dia a dia de les famílies i a aportar solucions necessàries per augmentar la qualitat de vida de les persones. Per aquest motiu hem creat diferents serveis per adaptar-nos a les diferents necessitats que puguin sorgir. 

Servei Assisvita

Per qui busca tranquil·litat, seguretat i comoditat a l’hora de contractar a un professional amb totes les garanties d’assisvita®

 • Procés de selecció de personal i avaluació de acompliment del treballador
 • Assessorament jurídic i tràmits amb la SS
 • Realització de les nomines, pagament al treballador i futura liquidació
 • Control setmanal del servei
 • La relació laboral la estableix la família i el cuidador

Assisvita Premium

Per qui busca quedar-se al marge de la relació laboral amb el treballador. El millor servei que assisvita® por oferir

 • Procés de selecció de personal i avaluació de acompliment del treballador
 • Assessorament jurídic i tràmits amb la SS
 • Realització de les nomines, pagament al treballador i futura liquidació
 • Control setmanal del servei
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Vacances i Substitució per baixa i enfermetat
 • Personal contractat per assisvita®. La relació laboral l’estableix assisvita® i el cuidador

Selecció de personal

“Per qui desitja la millor selecció del professionals i no vol un vincle continuat amb l’empresa”

 • Procés de selecció de personal i avaluació de acompliment del treballador
 • La relació laboral la estableix la família i el cuidador

Els serveis a domicili d’assisvita® estan pensats per solucionar diferentes situacions de forma personalitzada, àgil, implicada i eficaç. Per aquest motiu, en tots ells, ens encarreguem que de la selecció óptima de personal seguint un procés estricte. D’aquesta forma podem assegurar que el candidat es l’ideal  pel servei a realitzar.

Entrevista personal

Test de coneixements i habilitats

Referencies d’anteriors feines dins del sector

Entrevista final amb el socis i coordinadors

Comparativa de los servicios Assisvita

Selecció de personalAssisvitaAssisvita Premium
Procés de selecció de personal
Avaluació d’acompliment
Assessorament jurídic y tràmits a la Seguretat Social
Realització de les nòmines
Pagament salarial al treballador y futura liquidació
Control setmanal del servei
Personal contractat per Assisvita
Assegurança de Responsabilitat Civil
Vacances
Festius
Substitució per baixa o infermetatAmb costAmb costSense cost
Duració garantia6 mesosIl·limitatIl·limitat
Canvi de treballadorFins a 4Il·limitatIl·limitat